ANASAYFAYA DÖNATÖLYELER, BİLİM GÖSTERİLERİ, POSTERLER

Etkinlik Türüne Göre Filtrele: Tümü - Atölye - Bilim Gösterisi - Poster


Özet:
Sanal gerçeklik ortamları için son yıllarda geliştirilen etkileşim donanımları yaparak-yaşayarak öğrenmeyi de desteklemektedir. Atölyeye katılımcılarımız Uluslararası Uzay istasyonu içinde gezecek, dinozorlarla yürüyecek ve okyanusun derinliklerini keşfedeceklerdir.
Hedef Kitle:
Herkese Açık


Sanal Gerçeklik ve Eğitim

Sanal Gerçeklik ve Eğitim

Atölye Lideri:
ERSEN ÇIĞRIK

Özet:
Derslerde kullanabileceğimiz artırılmış gerçeklik uygulamalarını katılımcılara sunmak istiyoruz. Sunacağımız artırılmış gerçeklik uygulamaları şunlardır 1-Quiver 2-Chromville Science 3-SolarAr 4-Anatomy 4D 5- Aurasma
Hedef Kitle:
Tüm Öğretmen ve Öğretmen Adayları


Artırılmış Gerçeklik

Artırılmış Gerçeklik

Atölye Lideri:
Ali Murat Çivi

Özet:
Geleneksel Sanatlarımızdan "ebru"yu tanıtan bir atölye çalışmasıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla ve onayı ile gerçekleştirilen Ebru İzleriyle 15 Temmuz projesi kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Hedef Kitle:
Herkese Açık


 Ebru Atölyesi ebru @rt

Ebru Atölyesi ebru @rt

Atölye Lideri:
İLKER BAYRAK

Özet:
Artırılmış gerçeklik teknolojisinin müfredat uygulama örnekleri sunulacaktır.Güneş Sistemi, Uzay, Uzay Araçları, NASA, Çocuk, Hayal Gücü...
Hedef Kitle:
Herkese Açık


Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları 4D+

Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları 4D+

Atölye Lideri:
İLKER BAYRAK


Özet:
Bu projede öğrencilere atık malzemelerden bir model yapılabileceği, bu model ile hava direncine karşı gelebilecek bir roket tasarlanması amaçlanmaktadır. Doğada uçan varlıklar ile insan eli ile yapılmış roket, uçak, füze gibi araçların tasarımında nelerin önemli olduğunu gözlemleyen öğrencilerin kendi alınterlerini dökerek yaptıkları modellerin önceden hazırlanan bir füze rampası ile havayla buluşması sağlanması amaçlanmıştır.
Hedef Kitle:
Fen B. Öğretmen ve Öğretmen Adayları


Kartondan roket

Kartondan roket

Atölye Lideri:
Burhan Zenginsan

Özet:
Görselleştirme yöntemlerinden biri olan infografikler, karmaşık bilginin etkili bir biçimde sunulmasını sağlamakta; mesajın açık, anlaşılır ve hızlı bir biçimde iletilmesini amaçlamaktadır. Özellikle görsel yoğun sosyal medyada sıkça karşılaşmaya başladığımız infografikler zaman tünelinde gezinirken dikkatimizi kolaylıkla çekmekte, bilgiyi "sevdiğimiz" yolla bize iletmektedir. Dijital ortamdaki görsel yoğun mesaj trafiğinde sıkışıp kalmamak için görselleri hızlı ve kolay bir biçimde anlamlandırabiliyor olmalı, anlamanın ötesinde etkili görseller oluşturarak akan yoğun trafikte yerimizi almak durumundayız. Bu atölyenin amacı katılımcılara "öğrenme - öğretme sürecinde infografikler" noktasından hareketle görsel yoğun infografik tasarım deneyimi yaşatmaktır.
Hedef Kitle:
Tüm Öğretmen ve Öğretmen Adayları


İnfografik Tasarlıyorum

İnfografik Tasarlıyorum

Atölye Lideri:
Pınar Nuhoğlu Kibar

Özet:
Robotik Destekli Matematik Eğitimi
Hedef Kitle:
Tüm Öğretmen ve Öğretmen Adayları


Matematik Eğitiminde Robotik Kullanımı

Matematik Eğitiminde Robotik Kullanımı

Atölye Lideri:
Alper Avşar

Özet:
Matematik dersinde daha kalıcı ve anlamlı öğrenmesini sağlayacağı düşünülen, öğrencinin sürece aktif olarak katılacağı ve programda da geliştirilmesi gereken beceriler arasında olan “Sorgulama Becerisi” bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Matematik eğitiminde sorgulamaya dayalı öğrenme ortamlarının oluşturulması ile öğrencilerin matematik başarısı ve temel düşünme becerilerinin artacağı düşünülmektedir. bu amaçla öğrenciler ile birlikte sorgulamaya dayalı bir etkinlik yapılacaktır.
Hedef Kitle:
İlkokul Öğrencileri


Sorgulama temelli öğrenme - Matematik

Sorgulama temelli öğrenme - Matematik

Atölye Lideri:
Belgin Bal İncebacak


Özet:
Öğrencilerin gelişim süreçleri hakkında özet bir bilgi paylaşımının ardından bu süreçlerde oyunun rolü ve etkileri üzerine konuşulacak. Sayısal alanda öğrencilerin en çok sıkıntı yaşadığı şey olan düşünme becerilerinin gelişiminde oyunun gerekliliğinden bahsedilecek. Ayrıca öğretmenlerle küçük bir oyun etkinliği yapılarak bir sayısal ders kazanımını destekleyecek oyuncak tasarımı yapılacak.
Hedef Kitle:
Tüm Öğretmen ve Öğretmen Adayları


STEM OKULDA KALMASIN

STEM OKULDA KALMASIN

Atölye Lideri:
Burcu Boncukçu

Özet:
Bu projenin hedefi, öğrencilere origami öğreterek onların el becerilerinin ve yaratıcılıklarının gelişmesini yanında oluşturdukları objelerin her bir aşamasında ortaya çıkan matematiksel kavramı fark etmelerini sağlamaktır. Kağıdın kolay ulaşılabilir bir materyal olması ve yapısı gereği rahat şekil alabilmesi geometrik kavramların öğretilmesi için elverişli bir ortam sağlamaktadır. Bu proje origamiyle bir çok üçboyutlu cismin anlaşılmasına yardımcı olacaktır.
Hedef Kitle:
Herkese Açık


ÜÇ BOYUTLU CİSİMLERİ ORİGAMİYLE MODELLİYORUM

ÜÇ BOYUTLU CİSİMLERİ ORİGAMİYLE MODELLİYORUM

Atölye Lideri:
Seda Sünker

Özet:
Atölyemizde; zeka oyunlarının tanıtıldığı, öğretmen adayları ve öğretmenler arasında zeka oyunlarına karşı farkındalık yaratıldığı, 21. yüzyıl yetkinliklerine ulaşmada ve endüstri 4.0 beklentilerini karşılamada zeka oyunlarının önemi ve rolünün anlatılacağı etkinlikler planlanmıştır. Atölyemiz tüm öğretmen ve öğretmen adaylarına yöneliktir.
Hedef Kitle:
Tüm Öğretmen ve Öğretmen Adayları


Zekaya Yolculuk

Zekaya Yolculuk

Atölye Lideri:
EMEL BOZKURT

Özet:
Çağımızın önemli bir problemi olan küresel ısınmanın ne olduğunu çocuklara küçük yaşlarda öğretirsek geleceğe yönelik de yatırım yapmış oluruz. Böylece küresel ısınmanın nedenlerini bilen çocuklar çevreye karşı daha duyarlı ve bilinçli olurlar. Bu noktadan hareketle bu etkinlik kapsamında okul öncesi dönemdeki çocukların küresel ısınmanın ne olduğunu ve küresel ısınmaya nelerin etki ettiğini öğrenmeleri sağlanarak olumlu bir çevre bilinci oluşturmak amaçlanmıştır.
Hedef Kitle:
Okul Öncesi Öğrencileri


“KUTUP AYILARINI NASIL KURTARABİLİRİZ?”

“KUTUP AYILARINI NASIL KURTARABİLİRİZ?”

Atölye Lideri:
Gülşah Günşen


Özet:
21.yy sınıfları nasıl olmalıdır? sorusundan yola çıkılarak bugünün ve yarının meslekleri konu alınacaktır. STEM yaklaşımının bugünün ve yarının mesleklerindeki etkilerinin sunulacağı çalış tayda K12 de örnek STEM aktiviteleri katılımcılar ile paylaşılacaktır.
Hedef Kitle:
Tüm Öğretmen ve Öğretmen Adayları


K12 de STEM Uygulamaları

K12 de STEM Uygulamaları

Atölye Lideri:
Nuray Özmen

Özet:
6-10 yaş arası katılımcılara Wedo Robotik Setlerimizle Robot oluşturma ve Kodlama anlatımı.
Hedef Kitle:
İlkokul Öğrencileri


KD Robotik ile Robot Öğren

KD Robotik ile Robot Öğren

Atölye Lideri:
Ertuğ GÖZAYDIN

Özet:
Steam uygulamaları sadece fen, matematik ya da mühendislik alanında değil, aynı zamanda sosyal bilimlerde de kullanılmalıdır. Bu amaçla "Steam uygulamalarını Türkçe eğitiminde nasıl kullanabilirim?" sorusuna cevap aramak için bir plan oluşturulmuştur. Bu kapsamda öğrenciler tarafından sevilen bir kitap olan Küçük Prens ile ders planı hazırlanmış, kitap her yönüyle çözümlenmiştir. Plan Türkçe dersleri ile Steam uygulamalarını birleştirmeyi amaçlamaktadır.
Hedef Kitle:
Tüm Öğretmen ve Öğretmen Adayları


Türkçe Eğitiminde Steam Kullanımı

Türkçe Eğitiminde Steam Kullanımı

Atölye Lideri:
KÜBRA KARADAĞ

Özet:
Sanayi devriminin fabrikalarından modellenen okullarda STEM yaklaşımının doğru bir şekilde uygulanması ve inovasyonu yaygınlaştırmak ne kadar mümkün olabilir? Fabrika Okul Modelinden, İnovasyon Odaklı Okul modeline geçişin yol haritasını birlikte tasarlamaya ne dersiniz?
Hedef Kitle:
Tüm Öğretmen ve Öğretmen Adayları


Okulu Yeniden Tasarlamak: İnovasyon Odaklı Okul

Okulu Yeniden Tasarlamak: İnovasyon Odaklı Okul

Atölye Lideri:
Can SERDAR


Özet:
Bu atölyenin hedef kitlesini fen bilimleri öğretmenleri ve fen bilgisi öğretmen adayları oluşturmaktadır. Atölyenin amacı, katılımcıların ücretsiz simülasyon yazılımı olan Algodoo ile tasarım konusunda bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır. Atölyenin başlangıcında katılımcılara bilim insanlarının modellerini, mühendislerin prototiplerini tasarlama süreçlerinde hangi aşamalardan geçtikleri sorulacak ve bilgisayar ortamında bu çalışmaları gerçekleştirebilme yolları tartışılacaktır. Katılımcılardan verilen bir örnek olay doğrultusunda problemi tespit etmeleri, çözüm önerileri geliştirmeleri ve prototip çizerek Algodoo ile tasarım yapmaları istenecektir. Bu aşamada katılımcılara programın kullanımı ya da tasarım konusunda karşılaştıkları güçlüklerin üstesinden gelmelerine rehberlik edilecektir.
Hedef Kitle:
Fen B. Öğretmen ve Öğretmen Adayları


Algodoo’nun Stem ile Dansı

Algodoo’nun Stem ile Dansı

Atölye Lideri:
ibrahim Evren ÖZER

Özet:
Son yıllarda STEM temelli etkinliklerin öne çıktığını görmekteyiz çünkü bilgiyi öğretmenden alan değil disiplinler arası bir model ile üretebilen nesiller dünyayı şekillendiriyor. Birçok sanayi ve ülkede, en çok talep gören meslekler beş veya on yıl önce mevcut değildi ve değişim artık çok hızlı. Popüler tahminlere göre, bugün ilkokula giren çocukların% 65 i henüz mevcut olmayan, tamamen yeni iş türlerinde çalışmaya başlayacak. Yapılan araştırmalar çocukların teknolojiyi büyük ölçüde tükettiğini ve üretici konuma geçemediğini göstermektedir. Bu bağlamda özellikle küçük çocukları erken yaşta üreten konuma geçirmek önem arz etmektedir.
Hedef Kitle:
Ortaokul Öğrencileri


Küçük Makerlar İş Başında

Küçük Makerlar İş Başında

Atölye Lideri:
ibrahim Evren ÖZER

Özet:
Hidrojen Yakıt Hücresi,Hidrojen Yakıt Pili, Etil Alkol Yakıt Hücresi, Güneş paneli, Tuzlu su, Süper Kapasitör, Rüzgar Paneli, Peltier, Mekanik gibi araç ve sistemlerin hazır eğitim setleri, öğretmen ve öğrenci kılavuz desteği ile Problemi keşfedip alternatif yöntemleri sebep sonuç ilişkisi içinde irdeler ve test eder. Elde ettiği verileri kullanarak çözüm önerileri geliştirir ve tekrar test eder, süreci video kaydına alır. geliştirilen sistemin iklim ve küresel ısınma faktörleri üzerindeki etkisine yönelik tahminlerde bulunur ve saha çalışması yaparak süreçte bir kısa film oluşturur.
Hedef Kitle:
Tüm Öğretmen ve Öğretmen Adayları


Horizon Problem Tabanlı Öğrenme - Kısa Film Atölyesi ve Süreç Odaklı Ölçme Değerlendirme Çalıştayı

Horizon Problem Tabanlı Öğrenme - Kısa Film Atölyesi ve Süreç Odaklı Ölçme Değerlendirme Çalıştayı

Atölye Lideri:
Mustafa Erken

Özet:
Okul öncesi dönemde, Cubetto robot setini kullanarak tamamen fiziksel bir yöntemle, oyun ve hikayeler yaratarak, kodlama ve algoritma mantığının çocuklara verilmesi hedeflenmekte. Ekran olmadan ve kurulum gerektirmeden kullanma kolaylığı sağlar. Çocuklar okuma-yazma bilmeden kolaylıkla kodlamaya başlayabilir. Cubetto oyun setinin kullanımı kolaydır. Öğretmenlerin programlama bilmesini gerektirmez. Cubetto Kodlama setinin amacı çocuklara sadece programlamayı öğretmek değil aynı zamanda, problem çözerken kendi yöntemlerini geliştirmelerine imkân tanıyan açık uçlu bir çalışma sistemi yaratmaktır.
Hedef Kitle:
Tüm Öğretmen ve Öğretmen Adayları


Cubetto - Okul Öncesi ve İlkokul başlangıç seviyesi kodlama

Cubetto - Okul Öncesi ve İlkokul başlangıç seviyesi kodlama

Atölye Lideri:
Didem Topuz Eker


Özet:
Sınıf içindeki etkinlikleri artırmak, daha çok uygulamaya dayalı bir eğitim gerçekleştirmek açısından yapılandırmacı yaklaşım çerçevesinde teknolojinin çok aktif olarak kullanıldığı ‘Flipped Classroom’(ters yüz sınıf) uygulaması son yıllarda yaygınlaşmıştır. Ters-yüz edilmiş sınıf modeli öğrenenlerin hazırlanmış video derslerini ders öncesinde ve genellikle evde izledikleri, öğrenme deneyimini gerçekleştirdikleri, sınıfta da çeşitli etkinlikler aracılığıyla konuyu özümsedikleri, geleneksel eğitim sürecinin tersine işleyen bir öğrenme modelidir. Bu atölyede örnek bir uygulama yapılacaktır.
Hedef Kitle:
Tüm Öğretmen ve Öğretmen Adayları


Ters Yüz Sınıflarda Biyo-çeşitlilik

Ters Yüz Sınıflarda Biyo-çeşitlilik

Atölye Lideri:
Öznur Toper

Özet:
Edison robotu kullanarak Kodlama ve Robotik hakkında uygulamalar.
Hedef Kitle:
Herkese Açık


Edison Robotic Workshop

Edison Robotic Workshop

Atölye Lideri:
Arda ATAN

Özet:
Tasarım düşünce öğretiminin temel metodolojisi Stanford Mühendislik Okulunda geliştirilmiştir. Buradaki tasarım derslerinin temel felsefesi, güçlü bir proje tabanlı öğrenme yaklaşımını benimsemektedir. Okullarda ve Bilim Sanat Merkezlerinde öğretmenler proje sürecinde öğrencilere rehberlik etmekte, proje sürecini planlamakta bazı zorluklar yaşamaktadır. Bu atölyenin amacı öğretmenlere tasarım odaklı düşünce basamaklarını ve eğitimdeki kullanım örneklerini sunarak öğretmenlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve dolayısıyla proje süreç yönetimi becerilerini arttırabilmektir.
Hedef Kitle:
Tüm Öğretmen ve Öğretmen Adayları


Design Thinking: Tasarım dünyasına yolculuk

Design Thinking: Tasarım dünyasına yolculuk

Atölye Lideri:
Gulunay Ergut

Özet:
Katılımcılar, STEM Eğitimi ile Bilim İletişimi arasındaki ilişkiyi fark edeceklerdir.Başarılı bir STEM Eğitimine sahip olunmada Bilim İletişiminin rolü ve önemi ortaya konulacaktır. Çalıştay süresince katılımcılar aktif olacaklar ve katılımcılar pratik uygulamalar eşliğinde, Bilim İletişimi ve STEM Eğitimi üzerine kendilerinin tasarladığı yeni ürünler ortaya çıkaracaklardır.
Hedef Kitle:
Tüm Öğretmen ve Öğretmen Adayları


Bilim İletişimi ve STEM

Bilim İletişimi ve STEM

Atölye Lideri:
Şahin İDİN


Özet:
ilkokul öğrencilerinin hayal güçlerini destekleyerek tasarladıkları robotları gerçeğe döndürmelerine olanak sağlamak
Hedef Kitle:
Herkese Açık


İlkokul Lise Birlikteliğiyle Etkileşimli Stem Çalışmaları- Hayalimdeki Robot

İlkokul Lise Birlikteliğiyle Etkileşimli Stem Çalışmaları- Hayalimdeki Robot

Atölye Lideri:
Hatice Ayık

Özet:
Çalışmamızda akıllı telefonlar için yazılmış bir uygulama ile gıdanın barkodu okutulduğunda içerisinde yer alan katkı maddelerinin neler olduklarını, bunların ne işe yaradıklarını, zararlarını ve yan etkilerini kullanıcıya hızlı bir biçimde sunmak amaçlanmıştır. Hazırladığımız prototip test kullanıcıları ile test edilmiş ve olumu geri bildirimler alınmıştır. Tüketicinin satın alma davranışından önce en son gördüğü şey, “sessiz satış elemanı” olarak da nitelendirilebileceğimiz “ambalajın” bu şeklide fonksiyonelleştirilmesi, ürün fiyatı muadillerine göre fazla olsa bile tüketici tarafından tercih sebebi olacaktır. Ayrıca satın alacağımız ürünün barkodunu okuttuğumuzda E-kodlarının açıklamalarına ilave olarak “Kağıt-karton, metal, plastik veya cam gibi değerlendirilebilir atıklardan hangi sınıfa dahil olduğu” bilgisine de hızlı bir biçimde ulaşmak mümkündür. Bu durum alışverişimizin daha güvenli ve konforlu olması yanında daha çevreci hale gelmesini de sağlayacaktır.
Hedef Kitle:
Herkese Açık


İÇİNDE NE VAR?

İÇİNDE NE VAR?

Atölye Lideri:
Yasemin Keskin Çinkaya

Özet:
Atölyenin kapsamı ve öğretim yaklaşımı Atölyede örnek bir ışık mikroskobu üzerinde mikroskobun kısımları ve görevleri sorgulanarak 3-4 kişilik gruplar oluşturulur. İşbirliği halinde kedilerine verilen malzemelerle mikroskop tasarımı yapmaları istenir. Sonunda her grup tasarladıkları mikroskobu tanıtarak bir hücreliler ve çeşitli biyolojik materyaller incelenir.
Hedef Kitle:
Ortaokul Öğrencileri


Kendi Mikroskobumu Yapıyorum STEM Atölyesi

Kendi Mikroskobumu Yapıyorum STEM Atölyesi

Atölye Lideri:
Semra Mirici

Özet:
Kuşaklar arasında dijitalleşme ve sanallaşma noktasında bir kırılma yaşıyoruz. Bu da Türkiye olarak toplumsal dönüşüm sürecinin başında olduğumuzun bir göstergesi ve biz Okul Öncesi Öğretmenleri bu sürecin doğru yönetilmesinde önemli konumdayız. Bizim Badi Maker olarak hedeflediğimiz nokta işte tam da burada Alaka düzeyi basamağında (öznenin günlük yaşamdaki bağlantısının kurulmasında) okul öncesinden başlayarak müfredat içine harmanlayarak çocukların eleştirel düşünen, yaratıcı, yenilikçi, problem çözen, sorumluluk bilinci olan, çevresine duyarlı, kendini ve hayallerini ifade etme becerilerine sahip bireyler yetiştirmek, ayrıca eğitim ortamını canlandırmaktır. Yaş ve gelişim düzeyleri hassasiyetinde bakıldığında yetişkin rehberliğinde ortaya koydukları ürüne yönelik projeler tekerleği tekrar icat etmek olarak nitelendirilebilir fakat bireyin bu farkındalığa olabildiğinde erken ulaşması ömrünün kalanı için yeni buluşlara daha çok zaman kalması demektir. Badi Maker projesinde yaptıkları sunumlar sayesinde çocuklar ebeveynleriyle olumlu ilişkiler geliştirip kaliteli zaman geçirdiler, ayrıca çocuklarda özgüven, dil gelişimi, karar verme becerisi, sorumluluk bilinci, sorun çözme becerileri gelişti.
Hedef Kitle:
Tüm Öğretmen ve Öğretmen Adayları


Bir Badi Maker Hikayesiyle STEM yolculuğu

Bir Badi Maker Hikayesiyle STEM yolculuğu

Atölye Lideri:
Hasibe AVŞAR


Özet:
Mars gezegeninde koloniler halinde göç edileceğini hayal edeceğiz. Kolonilerin yaşayabileceği yapılar inşaa edilecektir. Amaç Mars yüzeyinde meydana gelebilecek hava olaylarına ve meteor yağmurlarına karşı dayanıklı yapılar inşaa etmek. Bu etkinlik, ilkokul seviyesindeki öğrencilerle uygulanırsa doğal sayılarla toplama çıkarma ve çarpma işlemleri kullanılanılabilinecektir. Etkinliği ortaokul seviyesindeki öğrencilere uygularsak tamsayılarla toplama, çıkarma ve çarpma işlemlerine yönelik uygulama haline getirilebilir. Ayrıca ortaokul seviyesindeki öğrencilere uygulanırsa ondalık kesirlerle toplama, çıkarma ve çarpma işlemlerine yönelik bir uygulama haline getirilebilir.
Hedef Kitle:
İlkokul Öğrencileri


MARS HOUSE

MARS HOUSE

Atölye Lideri:
Serkan Ergün

Özet:
4. Sınıf Fen ve Teknoloji dersinde STEM anlayışı ile Kuvvet ve Hareket konusunun işlenmesine yönelik bir atölye çalışması.
Hedef Kitle:
Herkese Açık


Fen Bilimlerinde Makers Hareketi

Fen Bilimlerinde Makers Hareketi

Atölye Lideri:
FERDA EKİNCİ

Özet:
Robotsan İdeasim kullanarak öğrencilere Akış Şemaları oluşturarak Polis Lambaları, Çizgi izleyen robot ve engelden kaçan robot yapımı öğretilecektir.
Hedef Kitle:
Ortaokul Öğrencileri


Robocanlar kodluyor..

Robocanlar kodluyor..

Atölye Lideri:
Kamil Doğanay

Özet:
Asetat kağıtlarından oluşturulan piramit şeklini akıllı telefon veya tabletlerden açılan hologram videolarının üzerine konularak 3 boyutlu görüntü oluşması sağlanacktır.
Hedef Kitle:
İlkokul Öğrencileri


Hologramımı Yapıyorum

Hologramımı Yapıyorum

Atölye Lideri:
Murat ÇETİNKAYA


Özet:
Hareketli araç üzerinde balonun hareketinin nasıl olacağına giriş etkinliği ile başlanır. Buna dair açıklamalar ve gerekçeler gruplardan alınır. Gruplar araştırma sorularını ve inceleyecekleri değişkeni seçerek deney tasarlar, deliller ve gerekçeler oluştururlar. Grup sunumları yapılarak hareketin akışkanlarda basıncın düşmesine sebep olacağı sonucuna yönelik, STEM etkinliği önerisi ile STEMe nasıl entegre edileceği tartışılarak atölye çalışması bitirilir.( Top çeşitleri, uçak kanadı tasarımı.)
Hedef Kitle:
Fen B. Öğretmen ve Öğretmen Adayları


Araştırma Sorgulama Tabanlı Fen Eğitimi( Benim Fikrim Benim Merakım)

Araştırma Sorgulama Tabanlı Fen Eğitimi( Benim Fikrim Benim Merakım)

Atölye Lideri:
Dilek YILDIRIM

Özet:
Bu atölye çalışmasında katılımcılara STEAM Eğitiminde kullanabilecekleri örnek uygulama yaptırılacak ve etkili bir ders planının nasıl hazırlanacağı üzerinde durularak deneyim paylaşımında bulunulacaktır.
Hedef Kitle:
Tüm Öğretmen ve Öğretmen Adayları


STEAM Eğitimi ve Planlama

STEAM Eğitimi ve Planlama

Atölye Lideri:
Yıldız Kanlıöz

Özet:
Bilgi işlemsel düşünce altyapılarının geliştirilmesi; takım olarak çalışma yeteneği kazandırılması; mekanik tasarım yapabilme ve tasarımsal düşünce kurgulama; kodlama ve algoritma kurma gibi STEM eğitimine yönelik becerilerin gelişmesine katkı sağlaması beklenmektedir.
Hedef Kitle:
Tüm Öğretmen ve Öğretmen Adayları


ROBOMİO İLE STEM OYUNU ATÖLYESİ

ROBOMİO İLE STEM OYUNU ATÖLYESİ

Atölye Lideri:
Metin ZENGİN

Özet:
İyonize olmuş radyasyonu tespit etmek için yararlanılan bir parçacık dedektörü tasarımı yapmak. Öğrencilerin modern fiziğe olan ilgisini arttırmak. Sis odasından geçen yüklü parçacıkların izlerini gözlemlemek ve izlere bakarak hangi tür parçacık olduğunu tespit edebilmek.
Hedef Kitle:
Tüm Öğrenciler


Atom altı parçacıkların izlerini görmek ister misiniz?

Atom altı parçacıkların izlerini görmek ister misiniz?

Atölye Lideri:
NAZLI BARIŞ


Özet:
Etkinlik Konusu: Lego ev3, Legolardan oluşan ilkokul, ortaokul ve lise boyutunda kodlamayı kolaylaştırmak ve farklı projeler üretmek için tasarlanmış kittir. Mbot ise ev3 ile kıyaslandığında daha ucuz bir set olduğu görülmektedir. Ancak işlevsel boyutta iki robotu karşılaştırmak bu çalışmanın konusu olarak görülmektedir.
Hedef Kitle:
Tüm Öğretmen ve Öğretmen Adayları


Ev3 vs Mbot

Ev3 vs Mbot

Atölye Lideri:
İsmail Dönmez

Özet:
Çocuklarla çevre kirliliği temalı fotoğraflar eşliğinde sohbet edilir. Çocuklardan çevre kirliliğini önlemeye yönelik çözüm önerileri alınır. Çocuklardan gelen cevaplar dinlenerek geri dönüşüm robotu çizimleri yapması istenir. Daha sonra çocuklardan sınıfta bulunan atık materyalleri ayrıştırması ve grafik haline dönüştürmesi istenir. Çocukların çizimleri, materyal ayrıştırma ve grafik hakkında konuşulmasından sonra sınıfta bulunan mevcut atık materyallerden geri dönüşüm robotları oluşturmaları ve arkadaşlarına sunmaları istenerek atölye sonlandırılır.
Hedef Kitle:
Okul Öncesi Öğrencileri


Çöplerim Geri Dönüşüme

Çöplerim Geri Dönüşüme

Atölye Lideri:
Feride GÖK ÇOLAK

Özet:
Katılımcılara Rube Goldberg makineleri nelerdir ve örnekleri nedir konulu 10 dakika sunum yapılacaktır. Daha sonra gruplara belirtilen görevlere uygun malzemeler verilecektir. Planladığımız atölye çalışmalarımızda Rube Goldberg makineleri temelinde 4 farklı etkinlik düzeneği oluşturulacak. Rube Goldberg makineleri basit yapılacak bir işin görev adımlarını uzatarak zincirleme devam eden olay örgüsü sonucu oluşan düzenekler olarak adlandırılır. Etkinliğin tam olarak yönergesi yoktur. Yönerge doğrultusunda ilerletildiğinde grupların yaratıcılığı körelecek özgün çalışmaların ortaya çıkmasını engelleyecektir. Ekip olarak düzeneklerin kurulmasında rehber olacağız.
Hedef Kitle:
Herkese Açık


STEM in Rube Goldberg ile Dansı

STEM in Rube Goldberg ile Dansı

Atölye Lideri:
BETÜL YALÇINKAYA

Özet:
Etkinlikte öğretmen adayları ve öğretmenlere nanoteknoloji ile ilgili bilim tarihinden örnekler sunulacak ve bilimin doğasına vurgu yapılacaktır. Mikroskopların gelişim süreci ile nanoteknolojiye giden süreç tartışılacaktır. Nanoteknolojinin biyoloji, fizik, kimya, matematik ve mühendislik alanlarının ortak çalışma alanı olduğuna değinilerek, bu alanları içeren nanoilaçlar STEM etkinliği gerçekleştirilecektir. Etkinlik araştırma sorgulamaya dayalı STEM yaklaşımıyla uygulanacaktır. Ayrıca nanoteknolojinin ulusal ve uluslarası düzeydeki durumuna değinilecektir.
Hedef Kitle:
Fen B. Öğretmen ve Öğretmen Adayları


Nano-ilaçlar STEM Atölyesi

Nano-ilaçlar STEM Atölyesi

Atölye Lideri:
ceren caner


Özet:
Atölyemiz,öğrencilerin hama boncukları kullanarak geometrik şekillerin alan çevre ilişkilerinide görebilecekleri biçimde kupa altlığı tasarlamalarını sağlayacak.Böylece matematik kazanımını bir ürün üretmekte kullanarak tasarım ve hayal gücünü sağlamış olacaktır.
Hedef Kitle:
Ortaokul Öğrencileri


KUPA ALTI

KUPA ALTI

Atölye Lideri:
Ümit Ünal

Özet:
Bu atölyede fizik, kimya ve mühendislik alanlarını temel alan bir aktivite gerçekleştirerek, katılımcıların aktivite sürecinde kullanmış oldukları bilimsel süreç becerilerini ön plana çıkartıp, bunların sınıf içinde informal biçimlendirici değerlendirme yaklaşımıyla nasıl ele alınabileceği tartışılacaktır.
Hedef Kitle:
Tüm Öğretmen ve Öğretmen Adayları


STEM Uygulamalarında Bilimsel Süreç Becerilerinin Değerlendirilmesi

STEM Uygulamalarında Bilimsel Süreç Becerilerinin Değerlendirilmesi

Atölye Lideri:
Metin Şardağ

Özet:
Açık mimari robot araç tasarımı yapılacak ve mevcut parçalar birleştirilerek Snap4Arduino programı ile kontrol kodlanacaktır. OpenToy nedir ? ne değildir ? TinkerCad programında tasarımlar ve değişiklikler. Robotların montajı Snap4Arduino ile robotların programlanması.
Hedef Kitle:
Herkese Açık


Açık Mimari Robot Tasarımı (OpenBot) Ve Programlanması

Açık Mimari Robot Tasarımı (OpenBot) Ve Programlanması

Atölye Lideri:
HÜSEYİN YILDIZ

Özet:
Düzenlenen keçelerle mühendislik atölyesinde 10-14 yaş arası çocukların hayallerindeki objeleri keçeler üzerine çizip basit elektrik devreleriyle birleştirmeleri yoluyla hayallerini canlandırmaları beklenmektedir.
Hedef Kitle:
Ortaokul Öğrencileri


Keçelerle mühendislik

Keçelerle mühendislik

Atölye Lideri:
Buket Ertuğrul Akyol


Özet:
Teknoloji ve mühendisliği kullanarak, Endüstri 4.0 düşünerek, ihtiyacı karşılayacak bir inovasyon yaparak, endüstriyel seri üretimini planmak.
Hedef Kitle:
Herkese Açık


İNOVATİF FİKİRLER TASARIMI

İNOVATİF FİKİRLER TASARIMI

Atölye Lideri:
Murat KIRBIYIIK

Özet:
Dünya genelindeki toplumları içilebilir suya erişimden iklim değişikliğine kadar nasıl etkileyebileceğini öğrenmeleri, tişörtden bir kâğıt parçasına kadar her şeyin üretilebilmesi için suya nasıl ihtiyaç duyulduğu ve suyun gizli yaşamı hakkında bilgi edinmeleri, suyu temiz tutmanın önemini, kirli suyun sadece bizi değil, dünya üzerindeki diğer tüm canlıları nasıl etkilediğini öğrenmeleri, su tasarrufunun neden enerji ve para tasarrufu anlamına geldiğini ve neden herkes için önemli olduğunu öğrenmeleri, su kullanımının azaltılması, veya eşyaların tekrar kullanılması ve geri dönüştürülmesi, su ayak izlerini azaltmak için ev ve okulda ne gibi değişiklikler yapılabileceğini bulmaları yönünde teşvik edileceklerdir.
Hedef Kitle:
Tüm Öğrenciler


SU KAŞİFİ STEM ATÖLYESİ

SU KAŞİFİ STEM ATÖLYESİ

Atölye Lideri:
Hilal KIRBIYIK

Özet:
Etkinlik Amacı: Origami ve kirigami sanat dalları görsel, işitsel ve kinestetik bir aktivite olduğundan öğrenme için gerekli üç temel bileşeni içermekte ve bu nedenle eğitimde kullanılmaya uygun bir etkinlik olarak eğitimciler tarafından kabul görmektedir. Üç boyutlu çeşitli geometrik şekillerin yapımı anlatılacaktır. Origami; kağıdı sadece katlayarak şekil verme sanatıdır. Kirigami ise kağıdı keserek şekil verme sanatıdır. Sergi bölümünde kompleks Origami ve kirigami eserleri sergilenerek, Origami tekniği ile neler yapılabileceği ziyaretçilerin bilgisine sunulacaktır.
Hedef Kitle:
Tüm Öğretmen ve Öğretmen Adayları


STEM Eğitiminde KAĞIT Tasarım Atölyesi

STEM Eğitiminde KAĞIT Tasarım Atölyesi

Atölye Lideri:
Bilge KAYNARCA

Özet:
İki bireyin genetik profili karşılaştırıldığında ortalama %0.1 lik bir fark bizi benzersiz kılar, tabiki tek yumurta ikiziniz yoksa. Parmak iziniz nasıl size özgü ise, DNA parmak iziniz de size özgüdür. Bu çalıştayda katılımcılar DNA parmak izi yöntemini uygulamalı olarak öğrenecek ve bu uygulamanın çalışma prensipleri ile hangi alanlarda kullanıldığı konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
Hedef Kitle:
Fen B. Öğretmen ve Öğretmen Adayları


DNA Parmak İzi Çalıştayı

DNA Parmak İzi Çalıştayı

Atölye Lideri:
Duygu Sonmez


Özet:
Ahşapla yapılan çalışmalar, bütün duyulara hitap eder ve uygulamalı eğitimin en güzel örneğidir. Sürekli gelişen bir dünyada bizim sunacaklarımızın ötesinde farklılıklar yaratabilecek “üreten ve tasarlayan bireyler” yetiştirmektir. Teknolojiyle “Kendin Yap” kültürünü bir araya getiren, dünyada her geçen gün daha çok yayılan “Bireyin özgürce üretimini ve yaratıcılığını savunan ve vurgulayan” MAKER Hareketi ile “ Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat” alanlarında öğrencilerin yetkinliklerini artırmayı hedefleyen STEM çalışmaları için okullarda uygulamalı eğitimlerin önemi daha çok vurgulanmaya başlanmıştır. Bu nedenle atölyemizde; Öğretmenlerimizin eğitim altyapısını ve yaratıcılık becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamaya yönelik ahşap modeller yaparak bilimin ve uygulamalı eğitimin önemini vurgulayacağız. Doğal malzeme olması nedeniyle ahşap, herkes için en heyecan verici materyallerden biridir. Ahşap Tasarım Atölyesinde katılımcılar, ahşap kullanarak yapabilecekleri mekanik oyuncaklar ve çeşitli deney düzeneklerini tanıyacaklardır. Ele zarar vermeyen güvenli makineler kullanarak yapacakları modeller ile temel fizik kanunlarını gözlemleme fırsatı bulacaklardır. Ahşap modeller özellikle çocukların zihinsel ve motor gelişimleri konusunda en etkin kullanılan oyuncaklar kategorisinde yer almaktadır. Aynı zamanda, özellikle çocukların sağlık ve güvenleri açısından tercih edilen malzeme türüdür. Ahşap modeller sağlığa zararlı hiçbir kimyasal içermemekte ve tamamen elle yapılmaktadır. Küçük bir atölyede alın teriyle, sevgiyle ve emekle üretilen her ahşap model, birbirinin aynı gibi görünse bile diğerlerinden farklıdır. Bu nedenle, tahta oyuncakları özel yapan ve çocukların yaratıcılıkları ile el becerilerine katma değer katan olgu bu olmaktadır. Böylece, kişiselleştirilmiş ve özelleştirilmiş oyuncaklar, ürün ve birey arasında güçlü bağlar kurulmasını da sağlamaktadır. Ahşap tasarım atölyesi faaliyetlerinin bilim ve sanat temelli olması, yaratıcılığın ön plana çıkarılması, katılımcıların merak ve araştırma isteklerini arttırmayı ve geliştirmeyi hedeflemesi, takım çalışmasını öğretmesi, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlaması, çeşitli yaş grupları için Türkiye'nin her yerinde uygulanabilir bir program olması ve özellikle çocukların özgürce deneyimler kazanabilmesine olanak tanıyan fırsatlar sunmaktadır. Ayrıca sergi bölümünde kompleks eserler sergilenerek, daha farklı neler yapılabileceği ziyaretçilerin bilgisine sunulacaktır.
Hedef Kitle:
Tüm Öğretmen ve Öğretmen Adayları


STEM Eğitiminde AHŞAP Tasarım Atölyesi

STEM Eğitiminde AHŞAP Tasarım Atölyesi

Atölye Lideri:
Bilge KAYNARCA

Özet:
Bu çalıştayda öğrenciler birer kriminal laboratuvar uzmanı olarak çalışacak ve kendilerine verilen problem DNA parmak izi yöntemini kullanarak uygulamalı olarak çözeceklerdir. Çalıştay sonrası katılımcılar hem DNA parmak izi yöntemini hem de bu uygulamanın hangi alanlarda kullanıldığı konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
Hedef Kitle:
Lise Öğrencileri


Kriminal laboratuar uzmanları aranıyor.

Kriminal laboratuar uzmanları aranıyor.

Atölye Lideri:
Duygu Sonmez

Özet:
Bu yılın temasına uygun şekilde öğrencilere gelecekte tasarlamak istedikleri robotları küçülen kağıtlara çizmeleri istenir.tamamlanan çalışmalar özel bir ısıtıcı ile küçültülür. Ve maskot halini alır.
Hedef Kitle:
İlkokul Öğrencileri


Geleceği Maskot Yap!

Geleceği Maskot Yap!

Atölye Lideri:
Elif ONATOGLU

Özet:
Etkinliğin amacı yaratıcı ürün geliştirme modeli olarak en eski ürün geliştirme amacı olan ahşap ile en yeni teknolojilerden robotik teknolojisini STEM eğitiminde birlikte uygulamaktır. STEM’in amaçlarından birisi de farklı disiplinlerin bir arada öğrenilmesi ve gerçek hayatla öğrenilen bilgilerin somutlaştırılmasıdır. Çocukların yeni teknolojileri öğrenirken gündelik hayattan kopuk bir öğrenim süreci geçirmemeleri, öğrendikleri teknolojileri kendi elleri ile ürettikleri modellerde uygulamaları onlar için bütünleyici bir eğitim modeli oluşturmaktadır. Atölyemizde; öğretmenlere bu bütünleyici eğitim modeli için örnek oluşturmak ve öğretmenlerin eğitim altyapısını, yaratıcılık ve el becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.
Hedef Kitle:
Tüm Öğretmen ve Öğretmen Adayları


STEM Eğitiminde Ahşap Modellerde Robotik Teknolojilerinin Uygulanması

STEM Eğitiminde Ahşap Modellerde Robotik Teknolojilerinin Uygulanması

Atölye Lideri:
Bilge KAYNARCA


Özet:
Kare şeklinde kesilmiş renkli kepçelerin ortasına ağırlık oluşturacak sünger yerleştirilir. Süngerin üstüne silikonla makara yapıştırılır ve keçe top şeklinde kapatılarak bağlanır. Makaranın delikli bölgelerine renkli kaz tüyleri yapıştırılır.
Hedef Kitle:
Ortaokul Öğrencileri


UÇAN KUŞ

UÇAN KUŞ

Atölye Lideri:
Esra Aydınalp

Özet:
Gezegenler, Yıldızlar ve Güneş... Gök atlası kullanarak Dünya’nın küresel biçimli olduğunu ve yıl içerisinde karşısına çıkan takımyıldızların neler olduğunu öğrenmek , basit malzemelerle Güneş Sistemi maketi yapmak ve iğne deliği kamerası yaparak Güneş’in çapını hesaplamak, bu gizemli gerçekleri daha yakından tanımak ister misiniz?
Hedef Kitle:
Herkese Açık


BENİMLE GÖKYÜZÜNE BAK

BENİMLE GÖKYÜZÜNE BAK

Atölye Lideri:
HANDAN ŞEB

Özet:
Ters Yüz Sınıflarda Web 2.0 Araçları ile Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri.
Hedef Kitle:
Tüm Öğretmen ve Öğretmen Adayları


Ters Yüz Sınıflarda Web 2.0 Araçları

Ters Yüz Sınıflarda Web 2.0 Araçları

Atölye Lideri:
Mehmet Ali AKIŞ

Özet:
Bu atölyede, STEM eğitim yaklaşımına uygun olarak hazırlanan etkinlikle öğrencilerin; takımla çalışma, sorgulama ve yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda öğrenciler; kaleydoskobun çalışma ilkelerini yaparak yaşayarak keşfedebilecek, yansıma kurallarını dikkate alarak farklı materyallerle kendi kaleydoskop tasarımlarını oluşturabileceklerdir.
Hedef Kitle:
Ortaokul Öğrencileri


Kaleidoscope Maker Studio

Kaleidoscope Maker Studio

Atölye Lideri:
Çağan FINDIKKIRAN


Özet:
Basit düzenekle yapılan yürüyen aksamlı sistemlerde manevra özelliğinin kısıtlı olmasından dolayı kullanım zorlukları oluşmaktadır. Tasarlanan bu sistemde, cihaz istediği zaman yatay, dikey veya 45 derece açıyla hareket etme özelliği sağlamaktadır. Fonksiyonel kolu sayesinde bulunduğu noktadan 200 cm yüksekliğe ve 150 cm ileriye uzanabilmektedir. Bomba veya benzeri şüpheli paketleri daha hızlı kontrol altına almaktadır.
Hedef Kitle:
Herkese Açık


Fonksiyonel Bomba İmha Robotu

Fonksiyonel Bomba İmha Robotu

Atölye Lideri:
Orhan Yılmaz

Özet:
Üretmeye yönelik çalışmalar çocukların hem el becerilerinin geliştirir hem de tüm duyularına hitap ederek onları tasarım yapmaya yönlendirir ve zeka gelişimlerine yardımcı olur. Mekanik modeller ise içerisinde yer alan sistem ile çözülmesi ve anlaşılması zor olabilir. Bu modelleri baştan inşa etmek öğrencilerin karmaşık modellerini anlamasına ve farklı düşünme yöntemleri geliştirmesine yardımcı olur. Bu atölye ile öğretmenlerin kendi özgün eğitim programlarını geliştirilmesine, faaliyetlerinin bilim ve sanat temelli olmasına, çocuk merkezli çalışmalar ile öğrencilere küçük yaştan itibaren yatırım yapmasına yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Ayrıca, çocuklarda yaratıcılığın ön plana çıkarılmasına, katılımcıların merak ve araştırma isteklerini arttırmaya ve geliştirmeye, çocuğun çok yönlü gelişimine ve özellikle çocukların özgürce deneyimler kazanabilmesine olanak tanıyan fırsatlar sunmak amaçlanır.
Hedef Kitle:
Tüm Öğretmen ve Öğretmen Adayları


STEM Eğitiminde Mekanik Model Geliştirme Atölyesi

STEM Eğitiminde Mekanik Model Geliştirme Atölyesi

Atölye Lideri:
Bilge KAYNARCA

Özet:
Gelişmekte olan bireylerin farklı zamanlarda ölçülen boyları ve kilolarını elektronik cihaz ile ölçülerek bir bilgisayar ile veri tabanına aktarılmasını sağlamak. Bu veri tabanı sayesinde zaman dilimleri arasında gelişimi hızlı bir şekilde analizi sağlamak. Olası gelişimi sıkıntılı bireylerin tespiti yapılabilmekte.
Hedef Kitle:
Herkese Açık


Bilgisayar tabanlı boy ve kilo ölçümü yapmak.

Bilgisayar tabanlı boy ve kilo ölçümü yapmak.

Atölye Lideri:
Orhan Yılmaz

Özet:
Çökelek oluşum reaksiyonu işlenirken yaygın olarak PbI2 oluşumu kullanılır. Deneysel olarak bu çökelek elde edilir. Reaksiyon yazımı ve denkleştirilmesi ihmal edilmemelidir. Bu çökelek suda az çözünen bir bileşiktir. Sıcaklık etkisi ile çözünürlükteki değişim incelenir. Geri soğutma oda sıcaklığında altınımsı renkte kristaller elde edilmesini sağlar. Bu STEM çalışmasının özgün yanı, geri soğutma işleminin zaman alması nedeniyle deneyi yapan grupların çoğunlukla sonucu gözlemleme fırsatı bulamamasına bir çözüm getirmesidir. Bu nedenle fotoğraf ve bilgisayar teknolojilerinden destek alınmıştır.
Hedef Kitle:
Herkese Açık


Kimyada kristallendirerek saflaştırmaya dair bir STEAM&MAKER uygulaması

Kimyada kristallendirerek saflaştırmaya dair bir STEAM&MAKER uygulaması

Atölye Lideri:
ŞENGÜL TUĞBA ÖZEKEN BERBER


Özet:
Öğrencilerin gözlem, ölçme, iletişim, deneme, model oluşturma gibi bilimsel süreç becerilerinin yanı sıra sanatı ve mühendisliği de işe koşacakları basit düzenekler tasarlanacaktır. bu düzeneklerin uçan kelebekler olması planlanmaktadır.öğrencilerin sanatsal ve tasarımsal olarak özgür olacağı bu çalışma ile bahsi geçen becerilerin kullanımı ve öğrencilerin bilime karşı olumlu tutum kazanmaları sağlanacaktır.
Hedef Kitle:
İlkokul Öğrencileri


POTANSİYELDEN KİNETİĞE KELEBEKLERİMİZİ UÇURALIM

POTANSİYELDEN KİNETİĞE KELEBEKLERİMİZİ UÇURALIM

Atölye Lideri:
yasemin büyükşahin

Özet:
Geleceğin girişimci ve inovatif gençleri STEM'le yetişecek. Atölyemizde her eğitim seviyesinde uygulanabilir STEM etkinlikleri hakkında bilgi verilerek eğitime entegrasyonu işlenecektir. Bulunması kolay atık malzemelerle mancınık, DC motor ile yürüyen robot, araba yapımı, balon deneyi gibi eğlenceli ve birçok beceriyi içeren çalışmaların yanısıra Arduino UNO ile tanışacak ve neler yapılabileceğini öğreneceksiniz.
Hedef Kitle:
Tüm Öğretmen ve Öğretmen Adayları


STEM'in Eğitime Entegrasyonu

STEM'in Eğitime Entegrasyonu

Atölye Lideri:
Mahmut KÜÇÜKOĞLU

Özet:
Konu ile ilgili önce örnek bir senaryo verilir, sonra da katılımcılardan olaya dahil olarak atölye de etkin rol alması beklenir.
Hedef Kitle:
Herkese Açık


Kapı Alarmı

Kapı Alarmı

Atölye Lideri:
Mustafa Uzunağaç

Özet:
“Oyun Tabanlı Öğrenme” yönteminin etkili bir şekilde kullanılabilmesi için kullanılabilecek web 2 araçları ve nasıl kullanılabilecekleri hakkında uygulamalar.
Hedef Kitle:
Tüm Öğretmen ve Öğretmen Adayları


Web 2.0 Araçları ile Oyunlaştırma

Web 2.0 Araçları ile Oyunlaştırma

Atölye Lideri:
BURHANETTİN ESEN


Özet:
Katılımcıların Snap4Arduino programı ile Arduino tabanlı uygulamaları yönetmesini ve bilgisayar etkileşimli uygulamalar yapmasını sağlamak.
Hedef Kitle:
Herkese Açık


Snap4arduino İle Eş Zamanlı Bilgisayar Etkileşimli Arduino Programlama

Snap4arduino İle Eş Zamanlı Bilgisayar Etkileşimli Arduino Programlama

Atölye Lideri:
Uğur AKDİN

Özet:
T-shirt üzerine katılımcıların özgün çizdikleri tasarım üzerine,lilypad setleri kullanarak ledli devre kurmaları sağlanacak.
Hedef Kitle:
Tüm Öğretmen ve Öğretmen Adayları


GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ

Atölye Lideri:
MUSTAFA İSMET YAĞCI

Özet:
Kanat ve gövde tasarımını Kendi yaptığımız bir model uçağı arduino yazılımı ile otonom kontrollü olarak uçurmak.
Hedef Kitle:
Herkese Açık


OHA ( Otonom Hava Aracı)

OHA ( Otonom Hava Aracı)

Atölye Lideri:
Uğur Karataş

Özet:
Arduino yazılım ile kendi tasarımımız 3d pirinter çıktısı mecanum tekerli(sekiz yönlü hareket sağlayan teker) Otonom uzay aracı yapımı.
Hedef Kitle:
Herkese Açık


OKA ( Otonom Kara Aracı )

OKA ( Otonom Kara Aracı )

Atölye Lideri:
Uğur Karataş


Özet:
8-14 yaş arası çocuklar için mekanik, elektronik ve yazılım eğitimleri dahilinde, kendin yap atölyesi etkinliğinde kullanılan, tamamen yerli ürün olarak geliştirilen eğitim kiti Akıllı Böcük Eğitim Kiti Robotunun kullanılması ve Scratch ara yüzü üzerinden kontrol edilerek gerçekleştirilecek eğitim demosu etkinliğidir.
Hedef Kitle:
Herkese Açık


Akıllı Böcük Scratch ve Arduino Atölyesi

Akıllı Böcük Scratch ve Arduino Atölyesi

Atölye Lideri:
Mustafa Ali Güner

Özet:
Sulu Deneyler 1.Su bir bardaktan diğerine nasıl geçti? 2.Gıda boyası ile çiçek boyama 3.Sıcak su neden yukarı çıktı? 4.Su neden akmadı? 5.Su neden dökülmedi? 6.Karabiberin hareketi 7. Yoğunluk Kolonu Havalı Deneyler 1.Mum neden söndü? 2.Kağıt peçete neden ıslanmadı? 3.Tornado 4.Kartezyen dalgıç 5.Kristal büyütme 6.Su içen kuş Balonlu Deneyler 1.Nefesimizi kullanmadan balon şişirmek 2.Mayaların yardımıyla balon şişebilir misiniz? 3.Balondan şiş geçirme 4.Balon neden patlamadı? 5.Yanmayan balon 6.Elektrostatik kuvvet, bir kürdanı yerinden oynatabilir mi? Kimya ile Eğlenelim 1.Slime yapma 2.Manyetik slime yapma 3.Oobleck nasıl yapılır? Bilim Şovu 1.Fildişi macunu deneyi 2.Mavi şişe deneyi 3.Çalkaladıkça renk değiştiren sıvı 4.Hidrofobik kum 5.Renkli kar yapımı 6.Duman Deneyi 7.Lav Lambası 8.Dev Baloncuk Ebru Atölyesi
Hedef Kitle:
Herkese Açık


STEM & MAKER LAB UYGULAMALARI/BİLİM GÖSTERİLERİ

STEM & MAKER LAB UYGULAMALARI/BİLİM GÖSTERİLERİ

Atölye Lideri:
TUĞBA ECEVİT

Özet:
Bir nesneyi zemin üzerinde itmek için asit ve baz tepkimelerinden faydalanabilir miyiz? Asit ve bazlar arasında gerçekleşen tepkimelerden ve evde bulunan asit ve bazlardan faydalanarak en fazla uzaklığa seyahat edebilecek bir roket tasarlamaları istenir.
Hedef Kitle:
Fen B. Öğretmen ve Öğretmen Adayları


KENDİ ROKETİNİ TASARLA

KENDİ ROKETİNİ TASARLA

Atölye Lideri:
TUĞBA ECEVİT

Özet:
MAKEY, birbirine mıknatıslar ile bağlanan ve her biri belirli bir elektronik işlevi yerine getiren yapı bloğu kütüphanesidir. Yapmak istediğiniz proje doğrultusunda farklı blokları birleştirerek farklı işlevlere sahip robotlar, araçlar ve projeler geliştirebilirsiniz. MAKEY çocuklar için elektroniğe girişte kolaylık sağlamaktadır.
Hedef Kitle:
İlkokul Öğrencileri


MAKEY (Modüler Ardışıl Küçük Elektronik Yapboz)

MAKEY (Modüler Ardışıl Küçük Elektronik Yapboz)

Atölye Lideri:
selda türkarslan


Özet:
Güneş enerjisinden yararlanılan dairelerde sıcak su girişinde bulunan bir termostat düzeneği olacak.Termostat ısısı istenilen sıcaklığa gelinceye kadar boşa akacak olan soğuk suyun çekili T boru sayesinde binanın altında mevcut hazırlanmış olan depoya aktarımı sağlanacak.Depoda toplanan bu suyun bina veya sitenin havuz,bahçe temizliği,bahçe sulaması gibi ortak alanlarında kullanılabileceği gibi binanın hidrofor sistemiyle de evlerde tekrar kullanımı sağlanabilir.
Hedef Kitle:
Herkese Açık


Güneş Enerjisinde Su İsrafına Son.

Güneş Enerjisinde Su İsrafına Son.

Atölye Lideri:
Tuncay Kızılbağlı

Özet:
Astronomi konularının Robotlarla öğretimi
Hedef Kitle:
İlkokul Öğrencileri


AstroSTEAM

AstroSTEAM

Atölye Lideri:
SERKAN AYDOĞDU

Özet:
O- Bot ve Lego Mindstorms NXT 2.0 robot setleri kullanılarak fizik derslerinde kullanılabilecek etkinlik örnekleri öğretmen ve öğretmen adayları ile paylaşılacaktır.
Hedef Kitle:
Fen B. Öğretmen ve Öğretmen Adayları


Robotlarla Eğlenceli FİZİK

Robotlarla Eğlenceli FİZİK

Atölye Lideri:
Feride Eda Öztürk

Özet:
Ev tipi turşunun nasıl üretildiğini hangi üretim aşamalarından geçerek sofralara gelmesi gerektiği ve nasıl saklanması gerektiği ile ilgili bilgileri STEM yaklaşımı ile incelendiği çalıştayda kendi deneyiminizi oluşturma imkanı sunulacaktır.Çalıştayda evde yoğurt yapımı,sirke yapımınını, turşu yapımının eğlenceli yolu keşfedilirken bilimin her yerde iş başında olduğunu gözlemleyebileceksiniz.
Hedef Kitle:
Tüm Öğrenciler


Cooking STEM

Cooking STEM

Atölye Lideri:
Nuray Özmen


Özet:
STEM eğitimi sürecini yapılandırırken sürecin başında öğrencileri gerçek hayattaki problem senaryolarına sokmaya ve güdülendirmeye ihtiyacımız vardır. Bunun yanında öğrencinin süreç sonunda yaptığı çalışma ya da oluşturduğu ürünü sunma ve pazarlamaya ihtiyacı da olacaktır. Bu süreçte çok çeşitli teknikleri olan hatta süreç değerlendirmede de bize yardımcı olabilecek yaratıcı drama yöntemi, STEM eğitiminin zenginleştirilmesinde kullanılabilir. Bu çalışma, STEM eğitiminde Yaratıcı Drama yönteminin kullanımına örnek bir çalışma niteliğindedir. Ortaokul 6. ve 7. Sınıf öğrencileriyle Elektrik konusu üzerine bir atölye yapılacaktır.
Hedef Kitle:
Ortaokul Öğrencileri


STEM Oyunu

STEM Oyunu

Atölye Lideri:
Yasemin Eren

Özet:
Etkinliğimizde katılımcıların mercekler konusunda bilgi sahibi olmaları ve daha sonra uygun mercek ve odak uzaklıklarını belirleyerek sanal gerçeklik gözlüklerini yapmaları sağlanacaktır.
Hedef Kitle:
Fen B. Öğretmen ve Öğretmen Adayları


Arttırılmış Gerçekliğini Yapmaya Hazır Mısın?

Arttırılmış Gerçekliğini Yapmaya Hazır Mısın?

Atölye Lideri:
Ayçin Ünal

Özet:
Gazlı içeceklerin üzerinde yazan soğuk içiniz ifadesinin günlük hayatta karşılığı olan bilimsel kavramları uygulamalı olarak açıklamak amaçlanmıştır.
Hedef Kitle:
Herkese Açık


Neden Soğuk İçeriz?

Neden Soğuk İçeriz?

Atölye Lideri:
Mustafa ERGUN

Özet:
Basıncın Gücü Adına adlı atölye çalışması, 2 STEM etkinliğinden oluşmaktadır. "Bardakların Gücü Adına " ve "Makarnanın Gücü Adına" etkinlikleri 7. sınıf seviyesindeki öğrencilerin, "Katı basıncını etkileyen faktörler nelerdir ?" sorusuna cevaben tasarlanmıştır.
Hedef Kitle:
Fen B. Öğretmen ve Öğretmen Adayları


BASINCIN GÜCÜ ADINA

BASINCIN GÜCÜ ADINA

Atölye Lideri:
DUYGU DİLAY GÖRGÜLÜ


Özet:
Bu atölyede bir bitkinin yaşamını sürdürmesi için gerekli çevresel koşulları kontrol altında tutarak, bitki gelişimi için optimum şartların sağlanacağı bir ortam tasarlanacaktır. Sıcaklık, nem, ışık miktarı gibi bir çok faktörün yönetileceği, arduino temelli mini bir akıllı sera uygulaması gerçekleştirilecektir.
Hedef Kitle:
Ortaokul Öğrencileri


ÇİÇEK BAKICISI

ÇİÇEK BAKICISI

Atölye Lideri:
MEHMET ÖZASLAN

Özet:
Turkcell Zeka Küpü Projesi’nde gerçekleştirdiğimiz Maker ve Kodlama Kit’leri ile Maker ve Kodlama alanında çeşitli uygulamalar geliştirebilir, elektroniğini tasarlayabilir, kodlayabilir ve paylaşabilirsiniz. Atölyede, Maker ve Kodlama Kiti’ni yakından inceleyerek kodlamasını yapacak, devresini tasarlayacak ve mobil uygulaması olan TBlok ile kodlayarak nasıl uygulamalar gerçekleştireceğimizi göreceğiz.
Hedef Kitle:
Ortaokul Öğrencileri


Turkcell Zeka Küpü’yle Birleştir - Kodla - Oyna!

Turkcell Zeka Küpü’yle Birleştir - Kodla - Oyna!

Atölye Lideri:
Deniz Erkul

Özet:
Bu etkinlikle öğretmen ve öğretmen adaylarının gaz yasaları ve gerçek gazlar konularının öğretimi için argümantasyon yöntemi kullanılarak hazırlanmış bir öğretim sürecini yaşamalarını sağlamak ve böylece onların bilimde, teknolojide ve günlük hayatımızda argümantasyonun yerini ve önemini kavramalarını, argümanı bileşenleri ile birlikte tanımlamalarını ve örnekler vermelerini, bir öğretim yöntemi olarak stem eğitiminde argümantasyonu uygularken dikkat edilecek temel ilkeleri açıklamalarını sağlamak ve argümantasyon yöntemini stem eğitiminde kullanmak üzere öğrenme-öğretme süreçleri tasarlama becerilerini kazandırmaktır.
Hedef Kitle:
Fen B. Öğretmen ve Öğretmen Adayları


STEM EĞİTİMİNDE ARGÜMANTASYON

STEM EĞİTİMİNDE ARGÜMANTASYON

Atölye Lideri:
TUĞBA ECEVİT

Özet:
3 boyutlu sanal ortamlar ve arttırılmış gerçekliğin eğitimde kullanılması ve yansımaları
Hedef Kitle:
Herkese Açık


Eğitimde Bir Artırılmış Gerçeklik Uygulaması: Color Mix

Eğitimde Bir Artırılmış Gerçeklik Uygulaması: Color Mix

Atölye Lideri:
Nilüfer ZEYBEK


Özet:
Soyut kavramlar içeren STEM derslerinin gerçek hayatla ilişkisi kurulmuş ve öğrencilerde motivasyon sağlanmış olacaktır. Bu atölyede de bu çalışmanın 90 dakikaya uyarlanmış özet bir çalışması yapılacaktır.
Hedef Kitle:
Herkese Açık


AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS + MAKEITREAL Projesi Tanıtımı ve Uygulamaları Atölyesi

AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS + MAKEITREAL Projesi Tanıtımı ve Uygulamaları Atölyesi

Atölye Lideri:
Zübeyde Çopur

Özet:
Etkinlikte kanıt kullanma, sinektik, zenginleştirme ve farklılaştırma, yaratıcılığın boyutları, ürün oluşturma süreçleri 5E öğrenme modeli içerisinde öğretmenlerle paylaşılmakta ve süreç değerlendirme aşamasında oluşturulan ürünlerle sona ermektedir. Bu etkinlik ile katılımcılar çocuklar tarafından atılan küçük adımların büyük etkilerini fark edeceklerdir.
Hedef Kitle:
Tüm Öğretmen ve Öğretmen Adayları


ÇOCUK GİRİŞİMCİLİĞİNİN TARİHSEL SÜRECE ETKİSİ İLE FARKLILAŞTIRILMIŞ-ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ BİR ÖĞRETİM UYGULAMASI              ŞEKER FİL MOHİNİ

ÇOCUK GİRİŞİMCİLİĞİNİN TARİHSEL SÜRECE ETKİSİ İLE FARKLILAŞTIRILMIŞ-ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ BİR ÖĞRETİM UYGULAMASI ŞEKER FİL MOHİNİ

Atölye Lideri:
Derya Boçkay

Özet:
Vinç, Katlı Otopark, Renk Ayırıcı, Çamaşır Makinası, Ardiuno Araba ile STEM Eğitimin Geleneksel Eğitime Entegrasyonunun sağlanarak, Eğitimin İnovasyon Halini katılımcılara tanıtılması
Hedef Kitle:
Tüm Öğrenciler


Eğitimin İnovasyon Hali

Eğitimin İnovasyon Hali

Atölye Lideri:
İsmail Dolaş

Özet:
Hazırladığımız oyun parkuru ile 9-16 yaş gurubundaki öğrencilerinin oyun esnasında arka planda yaşanan matematik,fen ve mühendislik hesaplarının öğretilmesi,öğrendiklerinin aslında gerçek yaşam problemleri olduğunu anlamaları ve bu problemlerin günlük hayattaki karşılıklarını bulmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Bilim Oyuncakları diye adlandırdığımız bu materyalle edinilen bilginin günlük hayata uyarlanması dışında çocukların diğer disiplinlerle de ilişki kurabilmesinin önünü açacaktır. Böylelikle çocuklar kendileri için tasarlanan bu oyuncaklarla bir problemin çözülebilmesi ve inovasyonun entegre edilebilmesi için gerekli olan çok yönlü düşünme becerisini geliştirebileceklerdir.
Hedef Kitle:
Herkese Açık


BİLİM OYUNCAKLARI

BİLİM OYUNCAKLARI

Atölye Lideri:
CANAN YESBEK


Özet:
Robotik bileşenlerden yararlanarak bitki gelişimi için doğru toprak nemliliğinin belirlenmesi . - Robotik algılayıcılar nedir , nasıl çalışır, - topraktaki iletkenliğin nem miktarı ile değişmesinin digital voltmetre ile ölçülerek değerlendirilmesi, - toprak nemliliğini ölçmek için uygun robotik algılayıcı hazırlanması, - nem algılayıcı verilerini toplama ve grafik sunuma dönüştürme yazılımı RS iDeaLAB yazılımının kullanılması, -RS iDea Robotik algoritma geliştirme yazılımı, ve RS iDea Robot kontrol kartı kullanılarak saksı toprağında uygun nemlilik oranına ulaşıldığının tespiti için sesli ve ışıklı uyarı sistemi hazırlanması.
Hedef Kitle:
Fen B. Öğretmen ve Öğretmen Adayları


RS iDeaLAB ile STEM

RS iDeaLAB ile STEM

Atölye Lideri:
didem mengü

Özet:
Türkçe Robotik Algoritma Hazırlama yazılımı RS iDea ve 3Boyutlu Robotik Algoritma Simülasyon ortamı RS iDeaSİM kullanılarak Robotik Okur Yazarlık becerisi kazandırılması.
Hedef Kitle:
Herkese Açık


Sanal Ortamda 180 dakikada ROY(Robotik Okur Yazarlık)

Sanal Ortamda 180 dakikada ROY(Robotik Okur Yazarlık)

Atölye Lideri:
didem mengü

Özet:
Matematik dersindeki soyut kavramları dokunabilir ve gözlemlenebilir hale getirmek hem öğretmenin anlatımını kolaylaştırmakta hem de öğrencilerde keyifli ve kalıcı öğrenme sağlamaktadır. Ayrıca öğrencinin öğretmenle işbirliği sağlayarak bir ürünü ortaya çıkarması öğrenme adımlarına dahil olmasını sağlamaktadır. Bu sebeplerle sınıf içi uygulamalarımızı anlatacağımız ve katılımcılarla bir materyal ortaya çıkaracağımız bir atölye planlamaktayız.
Hedef Kitle:
Matematik Öğretmen ve Öğretmen Adayları


Matematik dersinde kullanılabilecek materyaller

Matematik dersinde kullanılabilecek materyaller

Atölye Lideri:
Deniz Erişiş

Özet:
İngiltere'nin kendi okullarında kullandığı microbit kartlarını kullanarak proje uygulamaları yapacağız.
Hedef Kitle:
Tüm Öğretmen ve Öğretmen Adayları


Microbit ile Gerçek Dünya Uygulamaları

Microbit ile Gerçek Dünya Uygulamaları

Atölye Lideri:
Hasret Enç Aygar


Özet:
Hacker Can projesi Türkiye’nin ilk milli kodlama eğitimi platformudur. Amacımız, öğrenmek isteyen herkese ana dilde kod yazdırarak programlamayı öğretmektir. Hedef kitlemize; algoritmik zeka, problem çözme yeteneği ve kod yazma beceresi kazandırarak ülkemizin dijital dönüşümüne katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz.
Hedef Kitle:
Tüm Öğrenciler


Hacker Can Atölyesi

Hacker Can Atölyesi

Atölye Lideri:
İsmail SERT

Özet:
STEM Eğitiminde Sosyal Etkileşim ve Takım Oyunları atölyesinde katılımcılar işbirliği ve iletişim konusundaki yeterliliklerin somut deneyimler ile kazanılmasına yönelik özel tasarlanmış materyaller ile müfredat konularını işlerken derslere motivasyon ve eğlence katma yöntemlerini tanıyacaklardır.
Hedef Kitle:
Herkese Açık


STEM Eğitiminde Sosyal Etkileşim ve Takım Oyunları

STEM Eğitiminde Sosyal Etkileşim ve Takım Oyunları

Atölye Lideri:
Leyla Aribas

Özet:
Atölye çalışmasında O-Bot robot setiyle, RS İdea ve RS İdeaLAB yazılımlarıyla Fen Bilimleri müfredatına uygun etkinlikler tasarlanacak. Örnek Fen etkinlikleri incelenip alternatif etkinlikler için görüş alış verişinde bulunulacak.
Hedef Kitle:
Fen B. Öğretmen ve Öğretmen Adayları


O-Bot ile Fen Etkinlikleri

O-Bot ile Fen Etkinlikleri

Atölye Lideri:
İrfan Gümüş

Özet:
3D kalemler ile önceden belirlenmiş modellerin 2'li takımlar halinde çalışılması. Takım çalışması ile 3d nesneler yapılması suretiyle 3d yaraıcılığın geliştirilmesi.
Hedef Kitle:
Tüm Öğrenciler


3D Kalemler ile 3 Boyutlu Yaratıcılığımı Geliştiriyorum

3D Kalemler ile 3 Boyutlu Yaratıcılığımı Geliştiriyorum

Atölye Lideri:
Berk Giray


Özet:
Eğitimde yenilikçi yaklaşımları odak almış, öğretmen eğitim merkezli Microsoft Education platformunun tanıtımı, STEM eğitim modüllerinin tanıtılması.
Hedef Kitle:
Tüm Öğretmen ve Öğretmen Adayları


Microsoft Education: Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar ve STEM

Microsoft Education: Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar ve STEM

Atölye Lideri:
Burhan SEL

Özet:
VEXIQ, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için hazırlanmış onların fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) becerilerini geliştiren bir robotik platformdur. VEXIQ smart sensörleri ile programlamaya ve STEM tabanlı aktivitelere imkan sağlamaktadır. Eğitimciler bu becerileri geliştirmek için VEXIQ müfredat programını kullanabilir.
Hedef Kitle:
Herkese Açık


VEX Robotics ile STEM Uygulamaları

VEX Robotics ile STEM Uygulamaları

Atölye Lideri:
ABIDIN ZENGINLER

Özet:
Kablosuz mause ve eğik düzlem arabası kullanarak, kablosuz bilgi kaydedici oluşturulur, bilgi kaydedici sayesinde tekerleğin her bir dönüşü kaydedilir. Bu sayede aracın hız, ivme, hareket süresi, kinetik enerji, sürtünme kuvveti gibi bilgileri kaydedilerek öğrencinin teorik bilgileriyle karşılaştırması sağlanır.
Hedef Kitle:
Lise Öğrencileri


Fareli Köyün Arabası

Fareli Köyün Arabası

Atölye Lideri:
NAZLI BARIŞ

Özet:
Etkinliğe katılan herkes ilk önce ısınma çalışmasıyla etkinliğe adapte olacak ve daha sonra etkinliğe geçilecek. bilgilendirici sunumlar gerçekleştirilecek ve ardından elde edilen çalışmalar değerlendirilecek.
Hedef Kitle:
Tüm Öğrenciler


Çocuklar için eğlenceli STEM

Çocuklar için eğlenceli STEM

Atölye Lideri:
İzel Kumsar


Özet:
atölyeye katılan öğrenciler ister kendileri ister aileleriyle bir araba tasarlayacaklar. bunu gerçekleştirecekler ve sunacaklar.
Hedef Kitle:
Tüm Öğrenciler


Çocuklar için eğlenceli STEM-2

Çocuklar için eğlenceli STEM-2

Atölye Lideri:
İzel Kumsar

Özet:
TI-Nspire CX klavye ve touchpadi Hazır şablonların hesaplamalarda kullanımı Temel grafik çizimi ve birden fazla fonksiyonu aynı anda inceleme Temel şekil çizimleri Basit veri düzenlemesi ve analizi
Hedef Kitle:
Herkese Açık


TI-Nspire ile STEM Etkinlikleri

TI-Nspire ile STEM Etkinlikleri

Atölye Lideri:
Orhan Curaoğlu

Özet:
Scratch: kod blokları ile programlama, küçük yaş grubunun kullanımına oldukça uygun özellikler taşıyan bu tür platformlar sayesinde çocuklar kodlamanın söz dizimi ayrıntısına ve zorluğuna girmeden öncelikle bir yazılımın özünü oluşturan algoritma geliştirme becerilerini geliştirmeye odaklanıyor.
Hedef Kitle:
Tüm Öğrenciler


KODLAMA ATÖLYE ÇALIŞMASI

KODLAMA ATÖLYE ÇALIŞMASI

Atölye Lideri:
Hüseyin Var

Özet:
Arduino ile Akıllı Cihaz Tasarımı, Ortaokul öğrencileri Arduino Uno’ları Scratch for Arduino yazılımı ile kodlarken, lise öğrencileri Arduino’nun kendi orijinal IDE’si ile kodlamaktadır. Bir öğrenci, karmaşık gibi görünen elektronik devreleri kolaylıkla geliştirir, bu devrenin istenilen hizmeti vermesi için gereken kodları yazar ve sistemi çalışır hale getirir.
Hedef Kitle:
Herkese Açık


ROBOTİK ATÖLYE ÇALIŞMASI

ROBOTİK ATÖLYE ÇALIŞMASI

Atölye Lideri:
Semih ORKUN


Özet:
Autodesk Tinkercad, anasınıfından lise yıllarına kadar tüm seviyelerde kullanabildiğimiz, çok başarılı bir üç boyutlu tasarım platformudur. Hazırladığımız online içerikleri takip eden bir öğrenci Tinkercad.com adresinde hizmet veren yazılımı kullanarak çeşitli geometrik şekilleri kullanarak neler tasarlayabileceğini fark ediyor ve bu yönde bilgi ve becerilerini geliştiriyor. Tinkercad ile yapılan tasarımın üç boyut dosyası bilgisayara indirilerek üç boyutlu yazıcıdan kolaylıkla çıktısı alınabilmektedir.
Hedef Kitle:
Herkese Açık


3D ATÖLYE ÇALIŞMASI

3D ATÖLYE ÇALIŞMASI

Atölye Lideri:
Ebru Baştuğ

Özet:
Python, Java veya C# gibi ileri seviye diller kadar becerikli buna karşılık onlara nazaran daha anlaşılır söz dizimine izin veren bugün dünyanın en büyük yazılım firmalarının kullandığı çok başarılı bir yazılım dilidir. Python’un yazılımcılara getirdiği en büyük avantaj kolay öğrenilebilirliği ve hızlı kod yazılabilmesidir. Bu anlamda, lise öğrencilerinin öğrenirken zorlanmayacağı buna karşılık akıllarına gelen birçok projeyi kolaylıkla hayata geçirmelerine izin veren bir zihinsel alet kutusu görevi görecektir.
Hedef Kitle:
Herkese Açık


KODLAMA ATÖLYE ÇALIŞMASI

KODLAMA ATÖLYE ÇALIŞMASI

Atölye Lideri:
Ali Yeğen

Özet:
Çalışmamızda, TI teknolojilerinin özellikle Matematik ve Fen bilgisi derslerinde kullanımına yönelik çalışmalarımızı ve STEM etkinliklerini katılımcılarla birlikte etkileşimli olarak deneyimleyeceğiz. Katılımcıların, bu çalışma sonrasında TI hesap makineleri, TI Innovator ve TI CBR2 gibi çeşitli eğitim araçlarını tanıma ve bunlarla etkin ders uygulamaları yaratma bilgilerine ulaşmaları hedeflenmektedir.
Hedef Kitle:
Tüm Öğretmen ve Öğretmen Adayları


TI (Texas Instrument) Eğitim Teknolojileri ile STEM ve Öğretmenler için Profesyonel Gelişim etkinlikleri

TI (Texas Instrument) Eğitim Teknolojileri ile STEM ve Öğretmenler için Profesyonel Gelişim etkinlikleri

Atölye Lideri:
Tonguç Özdaş

Özet:
Bu atölyede çocuklar gemilerin nasıl yüzdüğünü keşfeder. Yüzme ve batmayla ilgili temel fizik kurallarını açıklar. Keşfettikleri kuralları kullanarak suda dengeli yüzebilen ve ağırlık taşıyabilen bir araç tasarlar.
Hedef Kitle:
İlkokul Öğrencileri


SUTANİK

SUTANİK

Atölye Lideri:
DERYA SAHHUSEYİNOGLU


Özet:
WeDo 2.0 ile farklı bilim dallarına ilişkin tasarım, robotik ve kodlama uygulamaları
Hedef Kitle:
Tüm Öğretmen ve Öğretmen Adayları


LEGO Education WeDo 2.0 ile Uygulamalı Bilim

LEGO Education WeDo 2.0 ile Uygulamalı Bilim

Atölye Lideri:
Zülfü Genç

Özet:
Kodlama eğitimi için geliştirilen RoboKod Deney Seti ve Arayüzü ile çeşitli uygulamalar yapılacaktır. Hiç kodlama bilmeyen bir kişi algoritma mantığı ile kolay ve hızlı kodlama yapabilecektir. Çeşitli sensörler kullanarak değişik uygulamalar yapılacaktır.
Hedef Kitle:
Herkese Açık


RoboKod Deney Seti ile Kodlama Atölyesi

RoboKod Deney Seti ile Kodlama Atölyesi

Atölye Lideri:
Metin Kapıdere

Özet:
Öğretmenlerin çeşitli becerilere sahip öğrencilerden gruplar oluşturarak kolaylıkla özgün e-içerikler üretmelerini sağlayan VFabrika'nın uygulamalı anlatımı
Hedef Kitle:
Herkese Açık


Sebit-VFabrika ile e-İçerik Geliştirme Eğitimi

Sebit-VFabrika ile e-İçerik Geliştirme Eğitimi

Atölye Lideri:
Okan Çilingiroğlu

Özet:
Yerkürenin atmosferinde yüksek oranda bulunan bir gazın sıvılaştırıldıktan sonra nelere sebep olabileceğini gözlemleme. Günlük hayatta ve teknolojide uygulama alanlarını deneyerek keşfetme. Soğuğun sadece soğuk olmak dışında neler yapabileceğini görme ve açıklama.
Hedef Kitle:
Herkese Açık


Maddelerin Soğukla Dansı

Maddelerin Soğukla Dansı

Atölye Lideri:
Uygar Kanlı


Özet:
Katılımcıları ile çeşitli meyvelerden elektrik üretimi için düzenekler hazırlanacaktır. Hazırlanan düzeneklerin çalışıp çalışmadıklarının kontrol edilmesi için çeşitli teknolojik aletler kullanılacaktır. Daha sonra çeşitli değişkenler üzerinde değişiklikler yapılarak araştırma süreci yürütülecektir.
Hedef Kitle:
Ortaokul Öğrencileri


Meyve Piliyle Ürün Tasarımı

Meyve Piliyle Ürün Tasarımı

Atölye Lideri:
Gökhan KAYA

Özet:
Edison eğitsel robotları ile kodlamaya giriş
Hedef Kitle:
Herkese Açık


Edison ile Kodlamaya Merhaba

Edison ile Kodlamaya Merhaba

Atölye Lideri:
BAHADIR YILDIZ